Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/7. 229.o.

BESZÉLGETÉS TELEGDI BÁLINTTAL
(1922. január 11., Budapest - 2006. április 8., Pasadena, Kalifornia)

Hargittai Magdolna
MTA-ELTE, Szerkezeti Kémiai Kutatócsoport

Telegdi Bálint fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja (1990). A Chicagói Egyetemen volt "Enrico Fermi professzor", a Zürichi Műegyetemen (ETH) emeritus professzor, élete utolsó éveit részben a genfi CERN-ben, részben a Kaliforniai Műegyetemen (Caltech) töltötte. A fizikai Wolf-díjat 1991-ben kapta meg Maurice Goldhaberrel megosztva. Tagja volt többek között az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának, a londoni Royal Society-nak, az Academia Europaea-nak, a Királyi Svéd Tudományos Akadémiának és az Orosz Tudományos Akadémiának.

Elsősorban kísérleti fizikus volt, de írt elméleti fizikai cikkeket is. Legfőbb eredményei között említeni kell a következőket. A müonbomlásban az elsők között bizonyította kollégájával, Jerome Friedmannal, a paritássértést. Egy másik kísérlete a "g-2" kísérlet, amit a CERN-ben végzett, Richard Garwinnal együtt. Ezzel a kísérlettel meghatározták a müon mágneses tulajdonságait és bebizonyították, hogy a müon nem más, mint egy nehéz elektron. A müon más tulajdonságainak meghatározásában is alapvető eredményeket ért el. Fontos eredményé- nek tartotta a neutronbomlással kapcsolatos munkáját, a müonneutrínó helicitásával kapcsolatosat (az utóbbi munkát Grenács Lászlóval közösen végezte), valamint a müonbefogás spinfüggését. Végül egy tisztán elméleti cikkére is büszke volt, amely a spin mozgásáról szólt elektromágneses térben; ennek alapján nevezték el a Bargmann-Michel-Telegdi-egyenletet.

Telegdi Bálinttal pár évvel ezelőtt felvettem egy beszélgetést híres fizikusokkal foglalkozó könyvünkhöz [1]. Az alábbiakban ebből az interjúból közlök részleteket.

Irodalom
  1. M. HARGITTAI, I. HARGITTAI: Valentine Telegdi in Candid Science IV: Conversations with Famous Physicists - Imperial College Press, London (2004) 160-191
  2. KUNCZ ALADÁR: Fekete Kolostor: Feljegyzések a francia internáltságból - (Magyar elbeszélők) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975.
  3. T.D . LEE, C.N. YANG - Phys. Rev. 104 (1956) 254
  4. C.S. WU, E. AMBLER, R.W. HAYWARD, D .D . HOPPES, R.P. HUDSON - Phys. Rev. 105 (1957) 1413
  5. R.L. GARWIN, L. LEDERMAN, M. WEINRICH - Phys. Rev. 105 (1957) 1415
  6. J.I. FRIEDMAN, V.L. TELEGDI - Phys. Rev. 105 (1957) 1681
  7. L.LEDERMAN (with Dick Teresi ): The God Particle: If the Universe is the Answer what is the Question? - Delta, New York, 1993.
  8. V.BARGMANN, L. MICHEL, V.L. TELEGDI - Phys. Rev. Lett. 2 (1959) 435

_____________________________________

1 A 2002. évi fizikai Nobel-díjat megosztva (a felét) kapták Raymond Davis Jr. és Masatoshi Koshiba az asztrofizikában elért kiemelkedő eredményeikért, különösen a kozmikus neutrínók detektálásáért, míg a másik felét Riccardo Giacconi kapta azokért a kiemelkedő asztrofizikai eredményeiért, amelyek a kozmikus röntgensugár forrásainak felfedezéséhez vezettek.