cimlap

Fizikai Szemle
2006. március
LVI. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

felsorol  Lovas István: Milyen lenne a világ, ha a Planck-állandó zérus volna, a fénysebesség pedig végtelen? (HTML) vagy PDF felsorol  I. Lovas: What would the world be like with Planck's constant zero and infinite speed of light?
felsorol  Bebesi Zsófia: A Cassini-Huygens űrmisszió legújabb eredményei a Szaturnusznál felsorol  Z. Bebesi: The Cassini-Huygens space mission near Saturn: recent results
felsorol  Verő József: Geomágneses pulzációk: hullámok a bolygóközi térből és a magnetoszférából felsorol  J. Verő: Geomagnetic pulsations - waves from interplanetary space and from magnetosphere
felsorol   Horváth Gábor, Suhai Bence, Bernáth Balázs, Gerics Balázs, Csorba Gábor, Gasparik Mihály, Évinger Sándor, Pap Ildikó: Milyen a teherbíró, de könnyű csöves csont szerkezete? felsorol  G. Horváth, B. Suhai, B. Bernáth, B. Gerics, G. Csorba, M. Gasparik, S. Évinger, I. Pap: What tubular bone structure warrants strength and light weight alike?
felsorol  Király Péter: A Voyager-1 űrszonda kilépett a szuperszonikus napszélbuborékból (HTML) vagy PDF felsorol  P. Király: Voyager-1 proceeds beyond supersonic solar wind bubble
felsorol  Dombi Péter: Optikai frekvenciametrológia, avagy mire jók a frekvenciafésűk? (HTML) vagy PDF felsorol  P. Dombi: Optical frequency metrology: what are frequency combs good for?
felsorol   Biró Gábor: Gábor Dénes és M. Zemplén Jolán 1961-es levélváltása felsorol  G. Biró: D. Gábor and J.M. Zemplén's correspondence, 1961
felsorol  Szerzőink figyelmébe (HTML)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol  Nyerges Gyula: Eratosztenész-mérés (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol  G. Nyerges: Earth radius determination using Eratosthenes' method
felsorol  Ifj. Zátonyi Sándor: Fizikás honlapjaim (HTML) vagy PDF felsorol  S. Zátonyi Jr.: My physical homepages
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS
KÖNYVESPOLC
BOOKS
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol  A sarkított fénytől a Polaroid szemüvegig (Härtlein Károly) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol  From polarized light to Polaroid goggles (K. Härtlein)