Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/2.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ki szándékozzuk osztani a Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javaslataikat (pályázatukat) 2006. március 31- ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára (1027 Budapest, Fő utca 68., postacím: 1371 Budapest, Pf. 433).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosztására az előreláthatóan 2006. május 27-én megrendezendő küldöttközgyűlés keretében kerül sor.

A Társulat által adományozható kitüntetések és díjak

Társulati díjak Tudományos díjak

A Társulat az alábbi tudományos díjakat adományozhatja: A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a társulatszakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a társulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a társulat weblapjáról (www.elft.hu) letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a társulat Elnöksége dönt.

Kovách Ádám
főtitkár