Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/1. 1.o.

BEKÖSZÖNTŐ

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2005. évi Tisztújító Közgyűlése a Fizikai Szemle számára a korábbi főszerkesztő, Berényi Dénes akadémikus lemondása miatt 2006. januártól új főszerkesztőt választott. A Társulat elnöksége az új főszerkesztővel egyetértésben megújította a Szerkesztőbizottságot és a lapot támogató együttműködő szervezetek listáját. A változások nem túl jelentősek, hiszen a régi, bevált munkatársakat - amennyiben vállalták a további munkát - meg kívánták tartani, miközben frissíteni és fiatalítani is óhajtottak.

Az együttműködő szervezetek közé már korábban bevonták a Magyar Nukleáris Társaságot, most megállapodtak a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületével, hogy ők is újra belépnek a támogatók közé. Az együttműködő szervezetek felsorolása és az új Szerkesztőbizottság névsora megtalálható szokott helyén, a folyóirat borítójának belső oldalán.

A Fizikai Szemle feladata a tudományos ismeretterjesztés, a teljes fizikus-, fizikatanári közösséghez szól, nem csak az egyes témák szakértőihez. Az új Szerkesztőbizottság e követelményt szem előtt tartva néhány változtatást vezet be a lap szerkesztésében, szerkezetében. A legfontosabb változások a következők:

  1. ) A cikkek tömör, informatív jellegét hangsúlyozandó az ábrák és a táblázatok nélküli írások hossza legfeljebb négy Fizikai Szemle oldal lehet, ábrákat és táblázatokat tartalmazókét.
  2. ) Folytatásos közleményeket - a havilap hosszú, hónapos periódusideje miatt - nem fogadunk el, azt javasoljuk szerzőinknek, hogy szükség esetén inkább több, független cikket írjanak.
  3. ) Megkérjük szerzoinket, hogy a matematikai részleteket mellőzzék. Módot adunk a részletesebb matematikai apparátus kifejtésére a Társulat honlapján a Fizikai Szemle részben. A folyóiratban megjelenő cikkben a részletek internet-címét jelezzük az érdeklődő olvasóknak.
  4. ) Irodalmi hivatkozások mellozését kérjük a szerzőktől. Helyettük szívesen teret adunk további ismereteket nyújtó internet-honlapok címének.
  5. ) Tematikus számot nem közlünk, minden egyes számunkkal a teljes közösséghez szólunk.
  6. ) Emlékszámot nem állítunk össze. Kiváló tudósainkról egy-egy méltató ismertetésben emlékezünk meg a jeles alkalmakkor.
  7. ) A fizikus-, fizikatanári közösséget érintő hírekkel, eseményekkel különös hangsúllyal kívánunk foglalkozni.
  8. ) Pályázati felhívásokat szívesen közlünk, de kérjük, hogy a pályázat beadási határideje előtt legalább 10 héttel juttassák el a szöveget a szerkesztőségbe.
  9. ) Írásaikat, észrevételeiket, javaslataikat a Szerkesztőbizottság fizszem.elft@mtesz.hu e-mail címén várjuk.
A fentiekkel - melyek ez év első néhány számában megjelenő, az előző szerkesztés által elfogadott írásokra még nem vonatkoznak - azt szeretnénk elérni, hogy a Fizikai Szemle olvasmányosabb, változatosabb legyen. Arra kérjük Önöket, hogy javaslataikkal támogassák munkánkat, írják meg, milyen témáról szeretnének olvasni. Ha érdekes eseményről, pályázatról, fizikuskonferenciáról, előadásról értesülnek, kérjük, tájékoztassák a Szerkesztőbizottságot.

Végül köszönetünket fejezzük ki Berényi Dénes leköszönő főszerkesztőnek és a korábbi Szerkesztőbizottságnak, hogy áldozatos munkával annyi éven keresztül megőrizték a lap magas színvonalát.

Szeretnénk méltók lenni hozzájuk, valamint a lap korábbi főszerkesztője, Marx György szelleméhez. Kérjük olvasóinkat, segítsenek ebben.

Szerkesztőbizottság