Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/10. 355.o.

CSIKAI GYULA 75 ÉVES

Csikai GyulaAz Európai Fizikai Társulat 2005. május 16–20-ig Debrecenben tartotta XX. magfizikai szakkonferenciáját Magfizika az Asztrofizikában II. címmel. A konferencia nemzetközi tanácsadó testületében felmerült, hogy a Fizika Világévét e konferencián is meg kellene ünnepelnünk. Örömmel fogadták javaslatunkat, hogy ünneplés céljából tegyünk egy történelmi visszatekintést: kérjük fel Csikai Gyula professzort, tartson előadást a béta-bomlásbeli neutrínó-visszalökődést demonstráló ötven évvel ezelőtti kísérletéről. Az ünnepi ülésre beözönlött a konferencia résztvevőin kívül az ATOMKI apraja-nagyja is. Én elnököltem, és az előadást a következő szavakkal vezettem be: "A következő előadással konferenciánk a Fizika Világévét ünnepli. Ez az előadás arról a kísérletről szól, amelyre az ATOMKI-ban úgy emlékezünk, mint az intézetben valaha is véghezvitt legjelentősebb tudományos tettre. E munkán ketten dolgoztak: Szalay Sándor professzor, intézetünk alapítója volt a rangidős, és Csikai Gyula volt a »junior« kutató, aki ma Csikai professzor, s aki ugyan ma már nem mondható »junior«-nak, de kétségtelenül továbbra is fiatalos. Nagy örömünkre itt van köztünk, és előadást tart nekünk. Csikai Gyula több mint egy évtizedig itt dolgozott intézetünkben, majd pedig az egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékét vezette mintegy harminc évig. Ma a Debreceni Egyetemnek és az ATOMKI-nak is professzor emeritusa. Hogy mi teszi alkalmassá a Fizika Világéve ünneplésére éppen ezt az előadást? Az, hogy a szóbanforgó kísérletet körülbelül ötven évvel ezelőtt, tehát éppen Einstein éve és napjaink között félúton végezték el. Hogy tovább játszszam a számokkal, megemlítem, hogy az 50 és a 100 között félúton 75 van, és Csikai professzor úr ebben az évben éppen a 75. évét tölti be. Azért is kértük fel erre az előadásra, hogy megtiszteljük vele, és hogy elismerésünket is kifejezzük eredményeiért."

Lovas Rezső
MTA ATOMKI

____________________________________

Csikai Gyula 75. születésnapja alkalmából tanítványai és munkatársai szakmai cikkekkel tisztelegnek az ünnepelt előtt. Ezen értékes írásokból, a Fizikai Szemle jelenlegi számában adjuk közre a lehető legtöbbet. Király Beáta és Raics Péter cikkét később – utalva az alkalomra – közöljük.