Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2004/1. 36.o.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani a Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a Társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javaslatokat (pályázatokat)

2004. április 30-ig

szíveskedjenek a Társulat titkárságára eljuttatni (Budapest, II. Fő utca 68., postacím: Pf. 433, Budapest 1371).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A díjak kiosztására a küldöttközgyűlésen kerül sor.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a Társulat honlapjáról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a Társulat Elnöksége dönt.

Szabó Gábor főtitkár

A Társulat által adományozható kitüntetések és díjak

Társulati díjak

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmet adományozhat a Társulat annak a tagnak, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével, valamint a társulatban kifejtett munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.

A fizikai gondolkodás terjesztéséért elnevezésű éremmel tüntetheti ki a Társulat azt, aki a fizikai műveltség fokozásához országos hatással hozzájárult.

Eötvös Plakett elnevezésű emléktárgyat adományozhat a Társulat annak a társulati tagnak, aki hosszú időn keresztül aktív társadalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy valamelyik csoportjának, szakcsoportjának eredményes működéséhez, olyan személynek, aki társadalmi munkában, vagy egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósításához, neves külföldi vendégének a Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.

Tudományos díjak:

A Társulat kimagasló tudományos kutatási eredmények, vagy ilyenek sikeres alkalmazásai, valamint a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként az alábbi díjakat adományozhatja: