Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/12. 433.o.

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS MAGYARORSZÁGON, A FIZIKA TERÜLETÉN

Szalay Istvánné
KFKI RMKI, Számítógép Hálózati Központ

Az internet, az információs társadalom információéhes e-világában élünk. Az élet minden területén egyre fontosabbá válnak az információs rendszerek, az úgynevezett portálok, az olyan felületek, ahol az ember egy adott témában lehetőleg azonnal tájékozódni tud. Nem kivétel ez alól a fizika tudományterülete sem.

A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének Számítógép Hálózati Központja (SZHK) - az MTA csillebérci telephelye öt fizikai kutatóintézetének közös információszolgáltató helye - már a www-t megelőző "gopher-időszak"-ban is törekedett a fizikára vonatkozó információk minél teljesebb gyűjtésére és közzétételére. A www magyarországi megjelenésétől kezdve pedig arra törekszik, hogy egy olyan információs rendszert szolgáltasson a fizika területén, amelyben az információ naprakészen, rendezetten és áttekinthetően, felhasználóbarát formában, olyan mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre, ahogyan arra a felhasználónak szüksége van.

Az SZHK a Magyar Fizika Információs Rendszerben (MaFiz) a fenti szempontokat figyelembe véve összegyűjti és rendszerezi azokat a fizika tudományággal kapcsolatos információforrásokat, amelyek a kutatók, oktatók, diákok és minden, a fizika iránt érdeklődő ember kíváncsiságát többé-kevésbé kielégítik.

Célunk, hogy egy honlapról kiindulva a magyar fizikai kutatásra, oktatásra vonatkozó információk könnyen elérhetők legyenek mind a magyarországi, mind pedig szerte a világban lévő, a magyar fizika iránt érdeklődő felhasználók számára, magyar és/vagy angol nyelven.

A következőkben megkíséreljük bebarangolni a MaFiz-ból elérhető információforrásokat, illetve segítséget adni a közöttük való tájékozódásban. (A dőlt betűvel szedett honlapokhoz tartozó URL-eket lásd a cikk végén a fizikai weblapok listáján.)

1. ábra
 

1. ábra. A Magyar Fizika Információs Rendszer nyitólapja.

A változó világháló

Köztudomású, hogy az internetdokumentumok hihetetlen gyorsasággal szaporodnak, tehát nyilvánvaló, hogy nem tudjuk bejárni a terület minden zegzugát. A rohamos változással együtt jár a címek esetleges változása is, tehát senki ne lepődjék meg, ha a cikk végén található listában szereplő internet címeken holnapután "document not found" hibajelzést kap. Néhány kiinduló URL (Unified Resource Locator ) azonban a belátható jövőben biztosnak tekinthető. Ilyen a KFKI Web és az ezen belül karbantartott Magyar Fizika Információs Rendszer (MaFiz) címe. E két honlap valamelyikéről kiindulva nagy valószínűséggel eredményhez jut, aki hazai, fizikával kapcsolatos információra "vadászik".

Az említett kiinduló honlapok egyrészt keresési lehetőséget kínálnak, másrészt tartalmaznak egy olyan hivatkozási listát, amely a hazai, fizikával (is) foglalkozó intézmények honlapjára mutat (intézményi lista ).

Magyar Fizika Információs Rendszer

Kezdjük a barangolást a http://www.physics.hu címen. A magyar nyelvű oldalra váltva az 1. ábrán látható honlapra jutunk. A kattintható címek, menüpontok önmagukért beszélnek, mégis anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, szeretnék kiemelni néhány dolgot. Először is a felső mező FRISS feliratára hívom fel a figyelmet. A "FRISS" gomb a kulcsa mindenkori új információkhoz, legalábbis azokhoz, amelyek naponta bekerülnek a KFKI Web-re és ezzel együtt a Magyar Fizika Információs Rendszerbe. Ez az a hely, ahol legegyszerűbben értesülhetünk a megrendezésre kerülő szemináriumokról, konferenciákról, egyéb rendezvényektől, pályázatokról és más, a fizikus szakmai közösséget érdeklő információról. Népszerű szolgáltatás az itt található heti naptár, amely a legaktuálisabb rendezvények hivatkozását tartalmazza.

A "FRISS Info" minden bejegyzése előtt kicsi sárga gomb található, amelyre kattintva az adott hivatkozást tartalmazó lapra jutunk. Tehát, ha például a mai dátum alatt szerepel egy szeminárium, akkor azonnal megnézhetjük a meghívót, de a sárga gomb segítségével azt is, hogy a közeljövőben milyen szemináriumokat rendeznek még, s hogy melyek zajlottak már le. Természetesen átjáró van a konferenciákhoz, s egyéb rendezvényekhez is.

A következő gomb a "Keresés", amelyre kattintva a fizikaorientált web-adatbázis különböző régióinak dokumentumaiban kereshetünk. Kereshető az egész KFKI Web nyilvános része, de korlátozhatjuk a keresést a MaFiz-ba tartozó dokumentumokra, vagy a Fizikai Szemle archívumára. Külön régiót képez a Chemonet kémiai honlap.

A függőleges főmenü pontjainak tartalmához többségükben a MaFiz belső oldalairól is eljutunk, ezek közül néhányra kitérek a későbbiekben.

A "Fizika Magyarországon" lapon található hivatkozás a már említett intézményi listára visz. Ezen a listán ábécésorrendben, városok szerint sorakoznak mindazon intézetek, felsőoktatási intézmények tanszékei, illetve tanszékcsoportjai, obszervatóriumok, társaságok, egyesületek, amelyek fizikával foglalkoznak. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az MTA Fizikai Tudományok Osztálya eggyel fentebbi szintről is elérhető. Ugyancsak erről az oldalról, de a kezdőlapról is eljuthatunk az eseménynaptárra. Az eseménynaptár oldalain naprakészen, időrendi sorrendben szerepel a szemináriumok, illetve a konferenciák, előadások és egyéb események meghívója, programja, és lehetőség van rendezvények bejelentésére is. Az itt bejelentett események 48 órán belül megjelennek a megfelelő oldalakon.

A "Levelezési listák, folyóiratok" menüben diszkussziós fórumok, ismeretterjesztő és szigorúbban véve szakmai információforrások egyaránt megtalálhatók. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizinfo vitafóruma és folyóiratának, a Fizikai Szemlének elektronikusváltozata mellett megtalálható a Tanfórum tanári vitafórum, a Természet Világa Természettudományi Közlöny, a Ponticulus Hungaricus, a humaniórák és reáliák kapcsolódásait bemutató webfolyóirat és tudománytörténeti műveltségi játék, a KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok). A MIX (Mössbauer Information Exchange System) és ION (Ion Beam Information System) hazai angol nyelvű szakmai honlapok.

A következőkben kicsit bővebben társulatunk folyóiratára térek ki.

A Fizikai Szemle elektronikus változata az Országos Széchényi Könyvtárban nyilvántartott, egyedi ISSN számmal bejegyzett elektronikus folyóirat. Az elektronikus változat a folyóirat megjelenése után néhány héttel kerül a hálózatra. Tartalmazza a mindenkori aktuális szám tartalomjegyzékét, s néhány cikket teljes terjedelemben. A folyóirat számaihoz a Fizikai Szemle honlapjáról lehet eljutni. A honlap kezdő oldalán (2. ábra) az állandó részeken kívül megjelenik


• a legfrissebb szám fedőlapja (erre kattintva jutunk a tartalomjegyzékhez és a cikkekhez),
• hivatkozás az archívumra,
• hivatkozás a tematikusan összeállított teljes tartalomjegyzékre (50 év!),
• hivatkozása folyóirat számaiként megjelenő, de azoktól eltérő szerkezetű és tartalmú
• Fizikus Útikönyvre,
• átjáró a keresőfelületre.

A "Versenyek" címszó alatt az Eötvös-versenyek, az Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó verseny, az Öveges József Fizikaverseny, az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny, a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, a Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny és a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny honlapjai mellett az aktuális versenyfelhívások külön hangsúlyt kapnak. A versenyek weboldalára az Eötvös Loránd Fizikai Társulat honlapjáról közvetlenül is eljuthatunk.

2. ábra

2. ábra. A Fizikai Szemle honlapja

Könyvtári szolgáltatások, adatbázisok

A "Könyvtári szolgáltatások" oldalán olyan intézmények könyvtári honlapjai érhetők el, ahová belépve az átlagosnál több műszaki, illetve fizikai témájú könyv található meg. A KFKI Könyvtári honlapjára kattintva további hasznos könyvtári információk között tallózhatunk. A könyvek, könyvtári katalógusok, kiadók, preprintszerverek, különböző adatbázisok listáján túlmenően néhány új magyar szolgáltatásra szeretném felhívni a figyelmet. Ezek a szolgáltatások, bár nem kimondottan fizikára koncentráltak, igen hasznosak lehetnek kutató- vagy gyűjtőmunka során mind a felsőoktatásban, mind pedig az iskolai tanulmányokat kiegészítendő, tanárnak, diáknak egyaránt.

A különféle hazai könyvtári rendszerek együttes lekérdezésére hozták létre a KÖZös ELektronikus KATalógust (KözElKat ). Hasonlóan egységes közös katalógus a Magyar Országos Közös Katalógus( MOKKA). Az említett rendszerek ugyan nem fizikaorientáltak, de egy könyv keresésénél hasznos segédeszköznek bizonyulhatnak. A könyvtáraknál maradva, kiemelt szerepe van az átalakulóban lévő, és folyamatosan bővülő Magyar Elektronikus Könyvtárnak (MEK), ahol bár egyelőre szerény tartalommal, de külön "polca" van a fizikának és a csillagászatnak is. Történetileg a MEK-hez kapcsolódik az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása, a Libinfo, a magyar könyvtárak internetes tájékoztató szolgáltatása.

A könyvtárosok az Internet korszakában is az információkeresés mesterei. A hagyományos források mellett jól ismerik a digitális forrásokat is, tudják, mit és hol lehet megtalálni, vagy azt, hogy merre érdemes keresni. A Libinfo szolgáltatás 1999-ben indult azzal a céllal, hogy a tájékoztató könyvtárosok az Interneten keresztül is segítséget tudjanak adni az információt keresőknek. Az űrlapon feltett kérdést két munkanapon belül webfelületen válaszolják meg, melynek elérhetőségéről elektronikus értesítést küldenek.

Ugyancsak általános, de a fizikával foglalkozóknak feltétlenül hasznos az Oktatási Minisztérium 2001-ben elindított Elektronikus Információszolgáltatása (EISZ).

Elektronikus Információszolgáltatás(EISZ)

3. ábra

3. ábra. A EISZ rendszerbe belépve a fenn látható listából választható ki a szolgáltatás.

Az Oktatási Minisztérium által 2000-ben készített felmérés eredménye alapján a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban megkérdezettek a következő elektronikus információforrásokat tartják a legfontosabbnak, így első lépésben egyéb szolgáltatások mellett az alábbi adatbázisok kerültek az Elektronikus Információszolgáltatás körébe:

 1. Web of Science
 2. A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbáziscsomag és citációs index szolgáltatása. Fontos a bibliográfiai adatgyűjtés és a szcientometriai keresés szempontjából, mert a legtöbb folyóiratot tartalmazó elektronikus tudományos bibliográfiai adatbáziscsomag, mely hetente folyamatosan bővül. Az egyetlen adatbázis, mely tudományos szempontok szerint rendszerez, valamint sokoldalú keresést biztosít. Kizárólag a WoS szolgáltatása a citációs keresés. Ezen belül lekérhetők a cikkek bibliográfiája ésa szerzői hivatkozásai is.

 3. Science Direct
 4. A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó teljes szövegű (fulltext ) és adatbázis-szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. A Science Direct az e-folyóirat szolgáltatásából fejlődött komplett információszolgáltatóvá. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikusváltozatához, illetve máskiadók e-folyóirataihoz.

 5. Folyóirattár
 6. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az EISZ felhasználói számára jelenleg 43 (34 idegen nyelvű és9 magyar nyelvű) folyóirat érhető el ingyenesen, 1999-ig visszamenőleg, köztük az Acta Physica Hungarica N.S., Heavy Ion Physics. A cikkek kutathatóak szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes, nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető .pdf formában. Az új folyóiratfüzetek már hetekkel a nyomdai megjelenés előtt elérhetőek online formában.

  4. ábra

  4. ábra. Az EBSCO Academic Search Premier adatbázisának címlistaböngészési lehetőségei.

  Az EISZ nemzeti program (3. ábra ) célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt, szélesebb felhasználói körnek, fajlagosan kedvezőbb áron lehessen biztosítani.

 7. Elektronikus szótárak - Akadémiai MoBiWEB

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó a klasszikus nagyszótárait kínálja. A szolgáltatás technikai hátterét a Morphologic Kft. által kifejlesztett MoBiWEB program biztosítja, amely képes felismerni a ragozott és toldalékolt szóalakokat is, nem kell tehát a szótári alak megfejtésével bajlódnia. Előnye, hogy egyidejűleg több szótárban is kereshet. Mindezt egy könnyen kezelhető webes felületen úgy, hogy a találatok a papírkiadvánnyal megegyező adattartalommal és tipográfiával jelennek meg. A szolgáltatás jelenleg az Angol-magyar, Magyar-angol, Német- magyar, Magyar-német nagyszótárat és az Idegen szavak szótárát tartalmazza.

Az EISZ szolgáltatások sorában meg kell említeni a "Tesztre készen" nyelvvizsgateszteket feldolgozó programot, a Francia-magyar, Magyar-francia nagyszótárat, az Új magyar irodalmi lexikont és az Arcanum-kiadványokat sok-sok értékes irodalmi érdekességgel, lexikonokkal (pl. Pallas).

Az EISZ online regisztráció után a felsőoktatási intézményekből, minisztériumi és akadémiai intézetekből érhető el.

Egy másik igen hasznos szolgáltatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és az EBSCO Publishing között létrejött szerződés alapján az EBSCO folyóirat- adatbázisok országos körű hozzáférhetősége ( 4. ábra ). Az adatbázisok közül kiemelem a fizika művelői számára érdekes Academic Search Premier (ASP) adatbázist. Ez a világ legnagyobb tudományos, multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázisa, elsősorban felsőoktatási- kutatási intézmények részére. Az ASP nagyszámú szakértői bírálattal készült (angolul: peer-reviewed ) folyóiratot tartalmaz, sok esetben olyan forrásokból, amelyek más adatbázisokban nem találhatók meg. Ez a folyóirat-gyűjtemény a legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, orvostudomány stb. Az EBSCO-t használhatják a nonprofit intézetekben és a nyilvános könyvtárakban. Egyes külföldi szakmai folyóiratok elérhetősége az adott intézmény könyvtári előfizetésétől függ.

5. ábra

5. ábra. A Fizika Magyarországon című oldal egy részlete.

Tudománytörténet, Oktatás, Kutatás

Az 5. ábra a "Fizika Magyarországon" című oldal egy részletét mutatja, amelyen tudománytörténeti, oktatási és kutatási anyagokra mutató hivatkozások sorakoznak:

A tudománytörténeti részből a "Magyar természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok"-at emelem ki, amely gazdag és igényes dokumentumgyűjteményt foglal magában. A dokumentumok magyar természettudósok írásait, illetve rájuk vonatkozó írásokat tartalmaznak elsősorban a fizika és csillagászat területén.

Az oktatási anyagok területén az információs társadalom megvalósulásával párhuzamosan mennyiségi és minőségi javulást várhatunk. Néhány hasznos segédeszköz (pl. mértékegység-átváltó, online példatár) mellett a jelenlegi szerény anyagból az alábbiakat emelem ki:

6. ábra

6. ábra. A KFKI Web, öt fizikai kutatóintézet közös információs rendszere.

Az oktatási hivatkozások között további hivatkozásgyűjtemények találhatók (SZTE, MEK), és folyamatosan bővül a Physedu, amely magyar és angol nyelvű, felsőbb szintű oktatási anyagokat tartalmaz. Álljon itt is néhány példa:

Fizika a nagyvilágban

A MaFiz "Fizika világszerte" menüpontja külföldi fizikai információs rendszerekre és válogatott online forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, beleértve a legjelentősebb fizikai könyvtárakat, archívumokat, preprintszervereket, elektronikus kiadókat, online folyóiratokat és konferencianaptárakat (PhysicsWeb, Phys- Net, CERN, SISSA, LANL, SLAC, IOP, ELSEVIER, SpringerLink stb.)

A KFKI Web

A KFKI Web (6. ábra) a következő öt fizikai kutatóintézet közös információs rendszere:

Ezek az intézetek külön-külön is saját honlappal rendelkeznek, amelyeken bemutatják profiljukat, kutatási területeiket, eredményeiket, publikációs listáikat.

A KFKI Web "Pályázatok" menüpontja alatt olyan pályázatokról, ösztöndíjfelhívásokról, munkalehetőségekről lehet tájékozódni, amelyek a fizikával vagy rokon tudományokkal foglalkozók érdeklődésére tarthatnak számot.

A KFKI Web-en a kulturálisoldalak méltóképpen egészítik ki a fizikaorientált tudásanyagot.

Befejezésül Bay Zoltán t idézem: "Az a kultúra, amelyik elveszti érdeklődését a természettudomány és a művészet iránt, halálra ítéli önmagát. Föladja jövőjét, atombombák nélkül is megsemmisítheti önmagát. Ezért kell megőriznünk a természettudomány és művészet tiszteletét."

A bemutatott információs rendszer alapjául szolgálhat egy tervezett komplettebb rendszernek. Itt jegyzem meg, hogy jelenleg elbírálás alatt van egy IHM kutatásfejlesztési pályázat, amelyet hat - fizikával foglalkozó - intézmény (kutatóintézetek, egyetemi tanszékcsoport) közösen nyújtott be, s amelynek célja, hogy a magyarországi fizikus szakmai közösségek lokálisan felhalmozódott, digitális formában létező dokumentumait olyan rendszerbe integrálja, amely a fizika iránti érdeklődés látókörébe eső dokumentumok intelligens kereshetőségét biztosítja magyar és angol nyelven, és egyúttal szerves részét képezi a világszerte használt és elismert PhysNet rendszernek. Egy másik, kísérleti stádiumban lévő projekt pedig különböző tudományterületek szakportálját kívánja megvalósítani, amelynek egyik ága a fizika.

Minden kiegészítést, fejlesztési javaslatot köszönettel fogadunk.

Fizikai weblapok listája

Chemonet http://www.kfki.hu/chemonet

EBSCO folyóirat-adatbázisok http://www.ki.oszk.hu/ebsco/adatbazisok.html

EISZ Elektronikus Információszolgáltatás http://www.eisz.hu

Eötvös Loránd Fizikai Társulat http://www.kfki.hu/elft/

Eseménynaptár http://www.kfki.hu/events/

Fizikai kísérletek gyűjteménye, I. kötet http://metal.elte.hu/~phexp/st_kgy.htm

Fizika Magyarországon www.kfki.hu/physics/hunfiz.html

Fizikai Szemle http://www.kfki.hu/fszemle/index.html

Fizika világszerte http://www.kfki.hu/physics/wphys.html

Fizinfo levelezési lista https://sunserv.kfki.hu/mailman/listinfo/fizinfo

FRISS Info http://www.kfki.hu/new.html

Intézményi lista http://www.kfki.hu/physics/hunpages.html

ION (Ion Beam Information System) http://www.kfki.hu/~ionhp

Keresés (a KFKI Weben) http://www.kfki.hu/search.html

KFKI Telephely Könyvtára http://www.kfki.hu/library/

KFKI Web http://www.kfki.hu/

KöMaL http://www.math.elte.hu/komal/

Könyvtári szolgáltatások http://www.kfki.hu/physics/hunlib.html

KÖZös ELektronikus KATalógus (KözElKat) http://www.kozelkat.iif.hu/

Levelezési listák, folyóiratok http://www.kfki.hu/physics/hunjour.html

Libinfo internetes tájékoztató szolgáltatás http://libinfo.oszk.hu

Magyar Fizika Információs Rendszer (MaFiz) http://www.physics.hu

Magyar Fizika Weblabor http://www.kfki.hu/~kosaa/

Magyar természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok http://www.kfki.hu/tudtor

MEK Magyar Elektronikus Könyvtár (régi) http://www.mek.iif.hu

MEK Magyar Elektronikus Könyvtár (új) http://mek.oszk.hu

Mössbauer Information Exchange System (MIX) http://www.kfki.hu/~mixhp

Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) http://www.mokka.hu

MTA Fizikai Tudományok Osztálya http://www.kfki.hu/fizoszt/

Műszeroldal http://www.muszeroldal.hu/

Pályázatok http://www.kfki.hu/opportunities/

Physedu angol nyelvű, felsőbb szintű oktatási anyagok http://www.kfki.hu/physics/physedu

Ponticulus Hungaricus http://www.ponticulus.hu

Sulinet eFizika (Interaktív Fizika) tananyag http://www.sulinet.hu/kossuth/fizika

Sulinet fizikaoktatási oldal http://www.sulinet.hu/tart/alkat/ab

Tanfórum tanári vitafórum https://sunserv.kfki.hu/mailman/listinfo/tanforum

Természet Világa http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/

Tudománytörténeti, oktatási és kutatási anyagok http://www.kfki.hu/physics/hunfiz.html#tudokt

Versenyek http://www.kfki.hu/education/verseny

Vida József kísérletei http://www.sulinet.hu/fizika/vidakesz/vidaindex.html

Virtuális fizikaszertár http://www.pollak.sulinet.hu/sanyag/hppalyazat/fizika.html