Fizikai Szemle
2003. október
LIII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • The topical CERN issue of our Journal (D. Horváth, J. Zimányi)
 • Hungary's association with CERN (J. Zimányi)
 • E. Nagy, J. Tóth, L. Urbán: The Hungarian participation in the European Muon and L3 Collaborations
 • Hidas Pál: Mezonspektroszkópia a Crystal Barrel-detektorral
 • P. Hidas: Meson spectroscopy with the Crystal Barrel detector
 • Horváth Dezső: Higgs-bozonok keresése az OPAL-együttműködésben
 • D. Horváth: The OPAL Collaboration and the search for Higgs bozons
 • Siklér Ferenc: Hadronfizika az NA49-kísérletnél
 • F. Siklér: The NA49 experiment and hadron physics
 • Láng László, 1921-2003 (Horváth Gábor)
 • L. Láng, 1921-2003 (G. Horváth)
VÉLEMÉNYEK
 • Megjegyzések a Teller-nekrológhoz (Jéki László)
OPINIONS
 • The Teller obituary - some remarks (L. Jéki)
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • T. Nagy: Special CERN-courses for teachers
 • The Öveges József Physics Competition - Győr, 2003 (J. Berkes)
ESEMÉNYEK EVENTS
 • J. Gyulai 70 years old
 • The Congress XXI. of the Hungarian Biophysical Society
 • Kovács László: A magdeburgi féltekék
 • L. Kovács:The Magdeburg hemispheres
 • Ferenczi-díjak
 • Ferenczi-awards
NÉGYSZÖGLETES KERÉK PROBLEMS
KÖNYVESPOLC
BOOKS