Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/10. 376.o.

CERN-I TOVÁBBKÉPZÉS TANÁROKNAK

Nagy Tibor
Varga Katalin Gimnázium

Ezen a nyáron egy rendkívül hasznos továbbképzésen vettem részt a CERN-ben, az Európai Nukleáris Kutatóközpontban. Évente pályázható az úgynevezett HST (Hígh School Teacher) program a CERN tagállamaiban, így Magyarországon is, középiskolai fizika tanárok számára. A pályázat részletei felől érdeklődni a http://mlm.home.cern.ch/mlm/hst/HSTatCERN.html internet-címen lehet, a pályázat beadásának határideje minden évben február 28.

Ebben az évben ketten képviseltük Magyarországot: én (velem volt önköltségen a szintén matematika-fizika szakos feleségem, Nagyné Bíró Kornélia is) Szolnokról és Lutter András, a Radnóti Miklós Gimnáziumból, Dunakesziről. A 3 hetes nyári programban 22 ország tanárai vettek részt a Genf melletti kutatóintézetben. Az impozáns méretű és méltán híres intézmény kiváló helyszín a modern fizika, azon belül az elemi részek fizikája legújabb eredményeinek megismerésére. A jól megszerkesztett program magas színvonalú előadásokat és izgalmas bemutatókat, látogatásokat tartalmazott. Itt található a világ legnagyobb gyorsítóberendezése, a svájci-francia határ alatt húzódó 27 km-es alagút. A több ezer embert foglalkoztató intézményben jelentős beruházások folynak. A 2007-re megépülő LHC (Nagy Hadron-Gyorsító) tervezése, építése óriási kihívást jelent mind a méretek, mind a bonyolultság tekintetében. Többemeletes detektorok, szupravezető mágnesek fejlesztése folyik a csúcstechnika igénybevételével, közel 2000 kutató közreműködésével.

Tanári szempontból nagyon hasznosnak találtam elméleti alapok megerősítését, így a Standard Modell elemzését, buborékkamra-felvételek kiértékelését és mindezeknek középiskolai tanórákon való alkalmazhatóságát. A Feynman-diagrammok megkönnyíthetik a diákok számára a részecskék kölcsönhatásának és bomlásának megértését. Ködkamrát is egyszerűen lehet építeni és megfigyelni a kozmikus részecskéket, ha sikerül hozzájutnunk szárazjéghez. A Standard Modell sokat segít kölcsönhatások és a részecskék közötti eligazodásban, mely számomra eddig kicsit kaotikusnak tűnt.

Természetesen a legizgalmasabb élményt a gyakorlati bemutatók jelentették, így a gyorsító alagút megtekintése 103 m mélyen a Föld alatt (jelenleg nem üzemel), az antianyag-, antihidrogén-gyártó laboratórium, valamint találkozás neves kutatókkal, köztük a Nobel-díjjal kitüntetett Steven Weinberggel.

Köszönet illeti a CERN-ben dolgozó kutatókat és a program szervezőit a magas színvonalú elméleti és korlati továbbképzésért. Különös és maradandó élményt jelentett a világ különböző országaiból - például Kínából, az USA-ból, illetve Európa számos országából érkezett tanárokkal való találkozás. Jó volt beszélgetni a szakma kicsit megszállott képviselőivel, mind pedig közelebbről megismerni Genf és az Alpok legszebb részeit.

Szívesen ajánlom kollégáimnak ezt a tanulságos továbbképzési formát, amelyhez angol nyelvtudás szükséges, és nagyon jó lenne, ha ez is szerepelne az akkreditált formák között.