Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/11. 364.o.

HOFFMANN TIBOR 1922 - 2001

A kvantummechanika alkalmazásait a természettudomány más területein: az anyagtudományban, a kémiában, a biokémiában, a neurológiában a számítógépek megjelenése tette gyakorlatilag lehetővé, s ezzel a századközépen új korszak vette kezdetét a kutatásban. Ennek volt hazai úttörője Hoffmann Tibor, aki Budapesten dolgozott, tanított, szervezett, és most életének hetvenkilencedik esztendejében elhunyt.

Hoffmann Tibor a Szent István Gimnáziumba járt, már ott pályadíjat nyert a Kármán-féle örvények tanulmányozásával. 1940-ben első díjat kapott az Eötvös Loránd Matematikai Tanulmányi Versenyen és a Károly Irén Fizikai Tanulmányi Versenyen. A budapesti Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika-szakos tanári oklevelet, majd Gombás Pál professzor mellett a Műegyetemen tanított. A RbJ dinamikájából doktorált, majd ezt követően értekezés megvédésével ő szerezte meg elsőként a fizikai tudományok doktora címet.

A múlt század első felében Gombás Pál itthon maradt, és az itthon dolgozó fizikusok közül a legnagyobb tudományos elismerést ő vívta ki a külföld szemében. Azt azonban, hogy a kvantummechanika alkalmazásai előtt a számítógépek nyitnak új távlatokat, tanítványa, Hoffmann Tibor ismerte fel. 1952-től az Egyesült Izzó kutató laboratóriumában, a Távközlési Kutatóintézet elméleti osztályán, a Vegyipari Egyesülés számítástechnikai osztályán, másodállásban pedig a KFKI Szilárdtestfizikai Osztályán dolgozott, és ért el figyelemre méltó eredményeket.

1965-től nyugdíjazásáig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság osztályvezetőjeként segítette a számítógépek hazai elterjesztését.

A számítástechnikával kapcsolatban rövidebb-hosszabb időn át külföldön is dolgozott, többek között a Svéd Atomenergia Kutatócentrumban, a Karolinska Intézetben, a Control Data cégnél az Egyesült Államokban, a Honeywell-nél Franciaországban.

Az Eötvös Társulatnak megalakulása óta elnökségi tagja, egyidőben főtitkárhelyettese volt. 1979-ben megkapta a Társulat Eötvös Plakettjét. Alapító elnökségi tag volt a Magyar Biofizikai Társaságban.

Hoffmann Tibortól tisztelettel búcsúznak barátai, ismerősei, tanítványai.