Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/09. 291.o.

PÁLYÁZAT KÍSÉRLETI FIZIKÁBÓL

A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára.

A 2001/2002-es tanévben az alábbi témában lehet pályázatot benyújtani: Kísérletek az elektrodinamika (elektromágnesség) témaköréből. A pályázat két fordulós. Az első fordulóban a kísérlet lényegét leíró dolgozattal lehet részt venni. A beadott munkában (amely tartalmazhat fotókat, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat stb. is) vázolni kell a nem, vagy kevéssé ismert kísérletek elvégzésének menetét, az alkalmazott módszereket. A pályamunkában fel kell tüntetni a felhasznált forrásmunkákat is. A pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi: A legjobb dolgozatot készítők jutnak a második fordulóba, ahol a kísérleteket "élőben" is be kell mutatni a zsűri előtt. A pályázatok végső sorrendjét a bemutatás után állapítja meg a zsűri.

Pályázni lehet: egyénileg, vagy 2 fős "csapattal".

A pályázat díjai: I. díj 20.000 Ft, II. díj 10.000 Ft, III. díj 5.000 Ft. A helyezettek munkáját oklevéllel is elismerjük.

A konzultáló, illetve felkészítő tanár a díjazott diák(ok)-kal megegyező értékű jutalomban részesül.

A dolgozatot két példányban kell benyújtani, a maximális terjedelem 10 oldal lehet. A pályázat jeligés, ezért a dolgozaton csak a jeligét szabad feltüntetni. A pályázó(k) adatait (lásd alább) zárt, a dolgozat jeligéjével ellátott borítékban mellékelni kell:

1. a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma, 2. a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma, e-mail-je, 3. a felkészítő tanár neve.

A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni "Pályázat kísérleti fizikából" megjelöléssel: Szatmári Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér ).

Beküldési határidő: 2002. január 15. (A 2. forduló megtartására ezt követően körülbelül másfél hónap múlva kerül sor.)

A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre válasz kérhető Molnár Miklós egyetemi docenstől (e-mail: mmiklos@physx.u-szeged.hu, tel.: 62/544-358).