Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/09. 283.o.

DOLINSZKY TAMÁS 1921 - 2001

Életének 80. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Dolinszky Tamás tudományos főmunkatárs, a fizikai tudomány kandidátusa.

Dolinszky Tamás a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos diplomát, majd a 2. világháború vihara több évet elrabolt életéből. Hazatérve az elméleti fizika iránti érdeklődésétől hajtva Ortvay Rudolf tanársegédjeként az egyetemen oktatott. Az elsők között került a frissen megalakult KFKI-ba ahol előbb az akkori Dokumentációs Osztály Vezetője volt, majd a Magfizika I. Laboratórium, végül annak létrejötte óta a Részecske és Magfizikai Kutatóintézet kutatója volt haláláig.

Tevékenységét a magreakciók elmélete terén fejtette ki, első, nagy figyelmet felkeltett munkájában a 60-as években népszerű Humblet-Rosenfeld formális magreakcióelméletbe vezetett be számos tökéletesítést, amelyet az egyik szerző, Rosenfeld professzor, a Nuclear Physics akkori nagytekintélyű főszerkesztője is elismeréssel fogadott. Egy hosszabb római tanulmányútja során ismerkedett meg F. Calogero professzorral, a Római Egyetem Fizika Tanszékének vezetőjével, aki bevonta őt a szóráselmélet matematikai kérdéseinek elméleti vizsgálatába. Ezután élete végéig a szóráselmélet terén tevékenykedett, és számos cikket írt, főleg a szinguláris potenciálok szóráselméletéről, illetve annak a WKB közelítéssel való kapcsolatáról. Élete utolsó pillanatáig folytatta alkotó tevékenységét.

Mindannyian, de főleg a fiatal generáció, tőle tanulhattunk szorgalmat, percízitást, igényességet mind a matematikai formalizmus alkalmazása, mind pedig a publikáció nyelvi megfogalmazása terén. Dolinszky Tamást, szeretett "Tanár urunkat" az elméleti fizikusok közössége megtartja emlékezetében.

RMKI Elméleti Fizikai Főosztály