Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/8. 254.o.

NÁRAY ZSOLTNÉ ZIEGLER MÁRIA 1927 - 2001

Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy Nárayné Ziegler Marika több hónapos betegség után elhunyt. Kutatói pályáját az 50-es években a KFKI-ban Szamosi Géza mellett kezdte, majd Jánossy Lajos akadémikus csoportjában a hullámmechanika hidrodinamikai modelljének tanulmányozásával folytatta. Legtöbb publikációja is e témakörben jelent meg. Később az Elméleti Kutató Csoport vezetőjeként tudományos munkája mellett kiterjedt szervezői feladatokat is ellátott mind a KFKI-n belül, mind az egyetemi és középiskolai oktatásban. Jánossy Lajos 1978-ban bekövetkezett halála után ő irányította tudományos hagyatékának feldolgozását, és szervezte a részben közös munkájukhoz, részben más tudománytörténeti témákhoz kapcsolódó Jánossy-szemináriumokat. Emellett a KFKI Tudományos Tanácsadó Testületének titkáraként igen fontos szerepe volt a KFKI tudományos közéletének szervezésében, a gyakran ellentétes érdekek összehangolásában. Derűs egyénisége, jó kapcsolatteremtő képessége sokunk számára emlékezetes marad. Emlékét megőrizzük.