Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/11. 398.o.

FIZIKUSOK A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Hamvas István
Paksi Atomerőmű Rt.

A maghasadáson alapuló energiatermelés miatt a Paksi Atomerőműben fizikusok munkálkodása is szükséges. Nem annyira ismert, hogy az erőmű Reaktorfizikai Osztályán konkrétan milyen tevékenység folyik, s az üzemeltetéshez szükséges munka minőségének javítására, továbbá a biztonság és a hatékonyság növelésére milyen fejlesztések történnek. A reaktorfizikusok tagjai voltak annak a csikócsapatnak, akik az atomerőművi blokkok üzembe helyezését végezték, ezzel a későbbi évek jó üzemeltetési eredményeinek alapját megteremtették. Munkájának eredményessége az erőmű szakembergárdájának sikeres együttműködését tükrözi.

Pakson a reaktorfizikusok alapvető feladata arról gondoskodni, hogy az erőmű üzemeltetéséhez a reaktorokban megfelelő nukleáris üzemanyag töltet legyen. Olyanok, amelyek jellemzői minden biztonsági követelményt kielégítenek, és a lehető leggazdaságosabbak. Az éves üzemeltetési ciklussal összhangban a Reaktorfizikai Osztály alaptevékenysége is rendszeresen ismétlődő feladatokat tartalmaz:

A fizikus tevékenysége nem merül ki a fenti rutinjellegű feladatokban. Ezeken túlmenően folyamatosan fejleszti eszközeit, s megfelelően biztonságos de még hatékonyabb üzemanyag ciklus kialakítására törekszik.

Jelentős és tevőleges az osztály szerepe a nukleáris biztonság biztosításában is. Szerepe a biztonságot érintő intézkedések tartalmi megfogalmazásában, a felvetődő problémák felismerésében, értékelésében és a szükséges megoldás megadásában van. Alapvető feladata nem a meglévő intézkedések betartásának ellenőrzése, hanem az, hogy az intézkedés a legmegfelelőbb legyen. Ellenőrző szerepe nem adminisztratív jellegű, hanem mérésekkel, számításokkal, biztonsági elemzésekkel és fizikai megfontolásokkal győződik meg arról, hogy a nukleáris folyamatok rendben, a nukleáris biztonság érvényesülésével zajlanak. Ebben aktív partneri viszonyban áll a Paksi Atomerőmű biztonságának értékelését végző hazai és külföldi kutatóintézetekkel, cégekkel.

A nukleáris biztonság érvényesülése terén végzett munkájának tekinthető az üzembe helyezést követően a Nukleáris Biztonsági Szabályzat elkészítése és bevezetése is, ami akkor egy hiánypótló szerepet töltött be. Ezzel a nukleáris biztonsággal összefüggő alapvető intézkedések összefoglalása és a későbbi Műszaki Üzemeltetési Szabályzat lényeges előírásainak összesítése történt meg.

A reaktorban végbemenő folyamatok ellenőrzési módszerének kidolgozása volt az osztály következő kiemelést érdemlő eredménye. A KFKI AEKI által kifejlesztett VERONA rendszer reaktorfizikai feldolgozó szoftvere ezen a módszeren alapul, ezek képezték a Bohunyicei Atomerőmű zónaellenőrzésének magját is.

A zónaellenőrzés terén végzett munkájuk révén a paksi fizikusok a VVER-440 típusú blokkal rendelkező országok szakemberei között elismerést vívtak ki. Lényegesebb eredményeik:

Az üzemanyag felhasználás javításának költségekben jelentkező kihatása figyelemreméltó. Ez azonban látványos tervtúlteljesítéssel, illetve éves üzemanyag költség megtakarítással nem mutatható ki. A többéves üzemanyag használat miatt ugyanis az éves üzleti terv a reaktorokba már berakott fejlett tölteteken alapul, így a terv a csökkenő költségeket már figyelembe veszi. (Ha az üzemanyag ára állandó volna, az üzemanyag felhasználás forintban kifejezett értéke az árfolyam változás miatt akkor is növekedne, s ez mindenképpen elfedné az üzemanyag-felhasználás miatti tényleges megtakarítást.) Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a hazai villamos energiatermelés közel 40%-át képviselő Paksi Atomerőmű önköltségében a nukleáris üzemanyag közel 20%-ot képvisel, akkor belátható, hogy már 1% megtakarítás is jelentős eredmény. A fent bemutatott fejlesztések összességükben tehát több százmillió forint évenkénti költség csökkenést eredményeznek. Az eddigi fejlesztések pénzügyi vonzata az erőmű jelenlegi és a közelmúltban végrehajtott fejlesztéseihez képest kicsi, a befektetés megtérülési ideje 1-2 év.

A reaktorfizikus gárda időben felismerte, és következetesen képviselte a nukleáris üzemanyag ellátás terén fennálló egyoldalú orosz függőség hátrányait. Szakmai szerepétől függetlenül stratégiai kérdésnek tekintette azt, hogy a Paksi Atomerőmű friss üzemanyagának ellátása, továbbá a kiégett üzemanyag elhelyezése terén szülessen alternatív megoldás. Ezen cél érdekében alapvető kidolgozója volt a hazai nukleáris üzemanyag ciklus OAB által is elfogadott stratégiájának és jelentős szerepet vállalt annak végrehajtásában is. Részt vett az angol gyártmányú nukleáris üzemanyag kifejlesztésében, alkalmazásának biztonsági megalapozásában, meghatározó szerepet játszik az alkalmazás most folyó engedélyeztetésében. Vitathatatlan szerepet vállalt abban is, hogy a paksi telephelyen időben megszületett egy kiégett kazetták tárolására alkalmas létesítmény. A tárolóval kapcsolatban az élet egyértelműen igazolta a reaktorok üzemeltethetősége szempontjából fontos döntés helyességét.

_______________________

Elhangzott 2000. október 30-án Debrecenben.