Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/10. 353.o.

JEGES KÁROLY EMLÉKEZETÉRE

Az egykori tanítványok javaslatára a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete a két éve elhunyt Jeges Károly tanár úr tiszteletére az intézetben emléktáblát állított és előadótermet nevezett el róla.

Az avató és névadó ünnepségre 2000. június 8-án került sor, ahol a családtagok mellett megjelentek a régi munkatársak, tanítványok és az utódok. Emlékbeszédében Litz József, aki Jeges tanár úr nyugdíjba vonulása után követte őt a tanszékvezetésben, ismertette életútját és méltatta érdemeit a tanszékalapításban, illetve a huszonöt éven keresztüli tanszékvezetésben.

Jeges Károly tanárgenerációk sokaságát nevelte a tudomány szeretetére. Mint vérbeli kísérleti fizikus, számtalan kísérleti eszközt tervezett. Magas színvonalú főiskolai fizikajegyzetei kiválóan szolgálták a tanárképzést. Kutatómunkát különösen az elektrolumineszcencia területén végzett.

Az emlékbeszéd után Varga Gáborné, az ELFT főtitkárhelyettese és Korpa Csaba, a TTK dékánhelyettese megkoszorúzta az emléktáblát, melynek szövege:

JEGES KÁROLY (1908-1998) A KÍSÉRLETEZŐ TUDÓSTANÁR, A FIZIKATANSZÉK MEGTEREMTŐJE ÉS ELSŐ VEZETŐJE (1948-1973) EMLÉKÉRE
TANÍTVÁNYAI ÉS TISZTELŐI
PÉCS, 2000. JÚNIUS 8.

Az intézeti előadóterem mellett tábla tudatja: az előadóterem neve JEGES KÁROLY TEREM. A szép számban összegyűlt kollégák és hallgatók egy Jeges Károlyt idéző videofilm vetítésével, és a múltat idéző kötetlen beszélgetéssel fejezték be az ünneplést.

Berkes József