Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/4. 139.o.

KITÜNTETÉSEK - SZÉCHENYI-DÍJ, 2000

2000. március 15-én ismét Széchenyi-díjak átadására került sor.

Göncz Árpád köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára ZIMÁNYI JÓZSEF akadémikust a KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet osztályvezetőjét, kutató professzort tüntette ki, aki új kutatási irányokat indított el a nehézion-fizikában és azokban kimagasló eredményeket ért el; elméleti felismerései jelentősen előrevitték a nehézión-fizika fejlődését. Ezirányú kutatások legfőbb célkitűzése a Világegyetem kezdetét jelentő ősrobbanásban keletkezett anyag, a kvarkanyag létrehozása és az anyag tulajdonságainak vizsgálata. Iskolateremtő munkásságával elindította a hazai nagyenergiás nehézion-fizikai kutatásokat. A budapesti iskolát a nemzetközi szakmai közvélemény a terület egyik vezető centrumaként tartja számon.

Elsőként adta meg a nehézion-reakciók során keletkező, a vákuumba robbanó tűzgömbnek az önhasonló, a hidrodinamikai egyenleteket kielégítő analitikus leírását. Hadron-kémiai módszert dolgozott ki, amellyel lehetővé vált a nehézion-ütközésekben keletkező új részecskék számának realisztikus meghatározása. Megalkotta a kvark-kémiai módszert a kvarkanyag flavor-összetétele időbeli változásának vizsgálatára. A maganyag leírására felállított relativisztikus modell a Zimányi-Moszkowski-modell, ezzel például a neutroncsillagokra vonatkozó számításokat végzik. Létre hozta az ALCOR hadronizációs modellt, amely alapján már a brookhaveni RHIC nagy részecskegyorsítón kísérleteket kezdtek el.

Száznál több publikációjára több mint 1150 hivatkozás található. Nemzetközi konferenciákon meghívott előadó, workshopokban együttműködik a világ vezető kutatóival. A NUPECC (Európai Magfizikai Szövetség) az európai magfizika jövőjét áttekintő bizottság felkért tagja.

Széchenyi díjat kapott VAJDA GYÖRGY állami díjas akadémikus, ny. egyetemi tanár, a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet (VEIKI) volt igazgatója, az OAB nyugalmazott főigazgatója, az Európai Atomenergia Társaság (EAES) volt elnöke, a hazai és nemzetközi energetika tudományának és döntéstámogató rendszereinek kiemelkedő személyisége. Sokoldalú életműve, könyvei, oktató munkája, irányító tevékenysége elválaszthatatlan a magyar energetika utolsó évtizedeinek fejlődésétől. Példaértékű oktató munkássága.

Vezetése alatt a VEIKI az ország egyik legeredményesebb kutatóintézetévé vált, mind a tudományos színvonal, mind a gyakorlat problémáinak megoldása és az eredmények realizálása terén. Kezdeményező szerepe volt számos iparpolitikai kérdésben. Egyéni kutatói tevékenységét elsősorban a villamos szigeteléstechnika és a nagyfeszültségű technika területén fejtette ki. A 70-es évektől energiapolitikai kérdésekkel is foglalkozik: energiaellátási stratégiák kihatásának kvantifikálása, az alternatívák, modellképek, a műszaki fejlesztés szerepe, az energiaproblémák megoldásában. E témában számos könyve jelent meg itthon és külföldön.

Személyében a magyarországi energetikaszakma kapott elismerést. Lényeglátásának, szakismeretének, meggyőző személyiségének nagy szerepe volt abban, hogy az EU vezető országaiban és az Egyesült Államokban elfogadják és értékelik a Magyarországon folytatott nukleáris biztonsági tevékenységet. Foglalkozik az energetika kockázati kérdéseivel is.

A tudományos és műszaki közélet meghatározó személyisége. Az OAB elnökeként nagy figyelmet fordított a Paksi Atomerőmű Rt. munkájára, a külföldi partnerszervezetekkel folyamatos kapcsolatot tartott.

Többszáz cikkére számos hivatkozás történt. Világ- és nemzetközi konferenciák meghívott előadójaként előadásai mindig nagy visszhangot keltettek.