Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/4. 140.o.

ÖVEGES EMLÉKHÉT PÁKÁN

Öveges József, a tudós tanár, a Zala megyei Páka község szülötte. 1992-ben a község emléktáblával jelölte szülőházát. Régi igény volt, hogy az általános iskola viselje a professzor nevét. 2000. március 15-én - Gyenese Ferencné, az iskola igazgatója kezdeményezésére - megtörtént az iskola és a falu életének e fontos eseménye.

A rangos eseményhez kapcsolódóan az iskola "Csodálatos természet" címmel rajzpályázatot, "Zalai természettudósok élete és munkássága" címmel zalai születésű természettudósok életét bemutató pályázatot és fizikai eszközkészítési versenyt hirdetett.

A pályázatok értékelése után a rajzokból és a pályaművekből az iskola zsibongójában kiállítás nyílt. Sok értékes (30) pályamunka és másfélszáz rajz érkezett.

Az Öveges Emlékhét színvonalát emelte, hogy a németországi Wesendorf testvériskolájának küldöttsége is részt vett a hét eseményeiben. A névadó ünnepséget Rudas Miklós polgármester nyitotta meg. Ünnepi köszöntőt mondott Varga László, a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke, majd az iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Ezek után az iskola igazgatónője méltatta, mutatta be a névadó Öveges József életét, munkásságát.

Szilágyiné Szemkeó Judit és Göncz Árpádné avatták fel az aulában elhelyezett Öveges-domborművet - Koplár Katalin- alkotását.

Az ünnepség részeként került sor az iskolazászló átadására. A zászlóra Hóbor Erzsébet, a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője kötötte fel az első szalagot, majd Márfi Gyula veszprémi érsek megszentelte azt.

Az "Öveges a gyermekekért" alapítvány emlékplakettet adományozott: Szabó Józsefnek, a község egykori tanácselnökének; Tóth Tiborné született Öveges Ilonának, Öveges Edének a legközelebbi élő hozzátartozóknak, Gyenese Ferencné igazgatónak, Wilhelm Billignek a wesendorfi iskola igazgatójának.

Az ünnepség színvonalát emelte a Berzsenyi Dániel Főiskola ének szakos hallgatóinak műsora.

Kedves színfoltja volt az eseménysorozatnak az Öveges emlékszoba és kiállítás megnyitása. Itt a családtól és másoktól kapott személyes tárgyait, korabeli kísérleti eszközöket fotókat, a megjelent könyveinek egy-egy példányát lehet látni.

Az ünnepi program zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az Öveges-emléktáblát. Beszédet mondott: Kállay Emil, a Piarista rend tartományfőnöke és Pálfi Dénes, a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület elnöke.

A család koszorúja mellett többek között koszorút helyezett el: Göncz Árpádné, a professzor nevét viselő iskolák megjelent igazgatói, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében Kovács László alelnök és Zsoldos Tamásné, a nagykanizsai csoport titkára és több más tisztelő.

A hét további programját a két testvériskola tanulóinak közös foglalkozásai zárták.

A kiállítás előzetes bejelentés után munkanapokon látogatható.

Kúti László, Nagykanizsa